Дървен материал от www.emsien3.com

Дървени греди за покрив

Exposició “Temps Narratius” | 16, 18, 19 MAIG

TEMPS NARRATIUS…

Aquest títol no solament encercle a un grup d´amics que en aquesta ocasió s’han unit per fer un treball d’investigació, suggerit pel nostre amic ja d´antuvi  Alex Arcones,  amb la premisa d´utilitzar un determinat material.

Hi ha diferents maneres de vincular-se amb el món i a la seva diversitat.

En l’àmbit reduit i més proper, però amb la dificultat diversa i notoria dels components del grup,  hem acceptat el repte del nostre amic: treballar amb un mitjà que ha esdevingut vinculant per a diferents realitats. Cadascú ha cercat la seva vía, tenint en compte la utilització del material acordat que no es altre que el   poliestirè.

Lógicament, quan es projecta una exposició, sempre es genera  per estimular les víes  de circulació dels conceptes  i facilitar-ne la seva propagació per diferents ámbits i a la vegada per crear uns fluids que afavoreixen  en grans dosis l´enriquiment de tots aquells que hi participen siguin visitants, expositors ó artistes.

Avui día, els formats artístics, els materials, el conceptes, van canviant cada día amb més rapidesa. Això provoca que  tot sigui  possible, tot s´investigui i  es barregi.

Diriem que les barreres ja no ens atemoritzen, però hi ha una cosa que no canvia i són les emocions davant d’un treball artístic.

Paga la pena interesar-se pels materials, aturar-se davant de l’obra, agradi o no i entrar en el joc d’esbrinar el seu missatge.

Fer-ho es un bon exercici, facilita la crítica que, feta amb bon criteri,  sempre es positiva perque ens ajuda a pensar, millorar i fer camí.

Artistes: 

Alex Arcones, Flor Fernández, Miguel Gaher, Mariko Kumon, Georgina Nadal, Mercé Pijem, Neus Relats, Carme Villa.

Inauguració: 16 Maig, 19:00h
17-18 Maig: 
Visites concertades a info@nauart.com

.

Facebook
Twitter
YouTube
RSS
Translate »