Дървен материал от www.emsien3.com

Дървени греди за покрив

Natàlia Giné

133485-7259004-Natalia_bosc_20140123_0036

Natàlia Giné

Nascuda el 1986, curso Disseny d’Interiors a l’Escola Eina (UAB) graduant-me al 2009. M’interesso pel diàleg entre l’individu i l’espai que ocupa, més enllà de la funcionalitat més immediata. Aquest interès personal em porta a realitzar Belles Arts (UB), graduant-me l’any 2013 i a estudiar un any a l’Ensad, Paris.

Treballant al voltant de la idea d’ocupar, mesurar i traslladar l’espai, actualment preparo una exposició per a la Fundació Arranz- Bravo, per a la qual he estat seleccionada.

Exposo a la Fundació Vila Casas com a finalista del Premi d’Escultura 2015 de la Fundació Vila Casas (a l’espera de resolució), i a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació Privada, com a finalista de la II Biennal d’Art Jove (a l’espera de resolució). 

Statement

Els meus darrers projectes s’articulen al voltant de la necessitat d’ordenar la realitat per tal de comprendre-la. El procés del meu treball s’inicia amb la creació d’estructures (mentals o físiques) que tinguin una lògica pròpia interna, per tal que adquireixin un sentit en mi mateixa, segons el meu propi sistema de comprensió. Aquestes estructures generen inicialment un ordre subjectiu, doncs tenen sentit per a mi mateixa, i no necessàriament per als altres.

Aquest ordre subjectiu és un intent d’ordenar allò ja existent en el context de la realitat. No busco doncs crear formes noves amb la voluntat d’imposar-les en un context determinat, sinó que utilitzo el que els diferents contextos i situacions reals existents m’ofereixen, per tal de generar noves formes més o menys abstractes segons el projecte, presentades en forma d’escultures o instal·lacions d’un gran pes conceptual.
Es tracta de posar en relació allò que en un principi està desconnectat, per provocar nous punts de vista sobre la realitat, que a la vegada plantegin qüestions que vagin finalment més enllà de mi, fent reflexionar també l’espectador. Així, el que en un inici partia d’una reflexió personal, sobre una observació subjectiva, busca adquirir un sentit o una capacitat de lectura universal per arribar als altres. Així doncs, mesurar el temps, el pes o l’espai; recórrer, moure o traslladar, així com altres accions que porto a terme, son en realitat estratègies que utilitzo per intentar ordenar la realitat.

www.nataliagine.com

obra natalia pe_a_biblio_2

obra natalia-natural_distances_2_copia

Facebook
Twitter
YouTube
RSS
Translate »